κατα-κείω

[1352] κατα-κείω, desiderat. zu κατάκειμαι, ich will mich niederlegen; Hom. in der ep. Form κακκείοντες statt κατακείοντες, Il. 1, 606 u. öfter; δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ' ἰόντες Od. 7, 188. 18, 408; ὄφρα σπείσαντες κατακείομεν οἴκαδ' ἰόντες 18, 419.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1352.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika