κατα-κεαίνω

[1352] κατα-κεαίνω, dasselbe; Ael. H. A. 14, 8 ist κατακεῆναι conj. von Schneider, -κῆναι Leseart der mss.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1352.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika