κατα-κεντάννῡμι

[1352] κατα-κεντάννῡμι, = Folgdm, Luc. Philopatr. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1352.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika