κατα-κερδαίνω

[1352] κατα-κερδαίνω, Gewinn aus Etwas ziehen; οὓς δ' ἂν εὕροι τῶν ἀρχόντων ἢ καταμελοῦντας τῶν φρουράρχων ἢ κατακερδαίνοντας Xen. Oec. 4, 7, aus Gewinnsucht vernachlässigen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1352.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika