κατα-κισσηρίζω

[1353] κατα-κισσηρίζω, mit Bimsstein abreiben, glätten, κατακεκισσηρισμένος Ath. XII, 529 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1353.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika