κατα-κλάζω

[1353] κατα-κλάζω, dor. = κατακληΐζω, κατακλείω; davon κατεκλάσϑης ἐς λάρνακα Theocr. 7, 84, doch ist hier, wie 18, 5 κατεκλάξατο, die Lesart nicht sicher.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1353.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika