κατα-κλῑνο-βατής

[1353] [1353] κατα-κλῑνο-βατής, ές, um die Betten herumgehend, Podagra, Luc. Tragod. 198.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1353-1354.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika