κατα-κναίω

[1354] κατα-κναίω, = Folgdm, übertr., ἑαυτόν, sich abquälen, Themist. or. 32 p. 362 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1354.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika