κατα-κνήθω

[1354] κατα-κνήθω, dasselbe; λειχῆνα Nic. Th. 944; ἐπί τινι κατακνησϑείην Ar. Equ. 771.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1354.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika