κατα-κοιμάω

[1354] κατα-κοιμάω, 1) einschläfern, schlafen lassen, zu Bett od. in Schlaf bringen; κατακοιμήσαντ' ἐκεί-νους Plat. Conv. 223 d, mit der auch in den folgdn Stellen sich oft findenden v. l. κατακοιμίσαντα; vgl. Her. 8, 135; Luc. Asin. 6. Uebertr., οὐδὲ μάν ποτε Λάϑα κατακοιμάσει Soph. O. R. 870, κατεκοίμησα τοὐμὸν ὄμμα 1222, das Auge ruhen lassen. – 2) verschlafen, κατακοιμᾶν τὴν φυλακήν Her. 9, 93. – Pass., sich schlafen legen, einschlafen, schlafen; κατεκοιμήϑημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος Il. 11, 731; 9, 427; παρ' ἀλόχῳ 2, 353; Ar. Thesm. 46; κατακοιμηϑέντες ἐν τῷ ἱρῷ, οὐκέτι ἀνέστησαν Her. 1, 31; Folgde, wie Pol. 3, 67, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1354.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika