κατα-κοιρανέω

[1354] [1354] κατα-κοιρανέω, beherrschen, verwalten; Hesych. erkl. es κατακοσμέω, gewiß in Bezug auf die homerischen Stellen, wo jetzt Ἰϑάκην κάτα κοιρανέουσι geschrieben wird. S. die ähnl. Stellen unter dem simplex.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1354-1355.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika