κατα-κοπή

[1355] κατα-κοπή, , das Niederhauen, Zerhauen, Abhauen, z. B. der Zweige, Theophr., Sp.; τραύματα καὶ κατακοπαί vrbdt Artemidor. 2, 37 p. 216.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1355.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika