κατα-κοτταβίζω

[1356] κατα-κοτταβίζω, τινός, Einem zu Ehren den κότταβος werfen u. erklingen lassen, indem man seinen Namen dabei nennt, Ar. frg. 207.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1356.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika