κατα-κτεατίζομαι

[1357] κατα-κτεατίζομαι, sich erwerben, aor. bei Ap. Rh. 3, 136.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1357.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika