κατα-κυλινδέω

[1357] κατα-κυλινδέω, = Folgdm, λίϑους κατεκυλίνδουν D. Cass. 56, 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1357.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika