κατα-κῡματόω

[1357] κατα-κῡματόω, mit Wellen bedecken, Eumath. 1 p. 12 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1357.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika