κατα-λειτο υργέω

[1359] κατα-λειτο υργέω, durch Liturgien, bei Verwalten von Staatsämtern u. Lasten aufwenden, verbrauchen, πολλὰ καταλελειτουργηκώς Dem. 36, 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1359.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika