κατα-λεπτο-λογέω

[1360] κατα-λεπτο-λογέω, durch seines, spitzfindiges Geschwätz zu Boden werfen, niederspitzsindeln, πνευμόνων πολὺν πόνον Ar. Ran. 828; B. A. 48, 16 von Phryn. erklärt κατὰ λεπτὸν καὶ ἀκριβῶς διαλέγεσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1360.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika