κατα-λοφάδια

[1361] κατα-λοφάδια, = κατὰ λόφον, auf dem Nacken, Od. 10, 169. [Das Metrum zu beachten, ñ – ñ ñ – ñ, daher auch in Schol. cod. Harles. καταλλοφάδεια geschrieben, Bekker καταλοφάδεια.]

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1361.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika