κατα-μάγειον

[1362] κατα-μάγειον, τό, Tuch zum Abwischen, Artemid. 1, 64, bei Suid. v. στλεγγίδες steht καταμάγια.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1362.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika