κατα-μαθητικός

[1362] κατα-μαθητικός, ή, όν, zum Lernen, Begreifen geschickt, Poll. 9, 152.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1362.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika