κατα-ματεύομαι

[1363] κατα-ματεύομαι, fälschlich auch καταματτεύομαι u. καταμάττομαι geschrieben, hineinstecken u. von innen untersuchen, Hippocr. bei Galen., der auch καταμώσας aufführt in dieser Bdtg.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1363.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika