κατα-μεθύω

[1363] κατα-μεθύω (s. μεϑύω), trunken sein, Sp. Dazu gehört der aor. κατεμεϑύσϑην, Pol. 5, 39, 2; D. Sic. 4, 84.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1363.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika