κατα-μετρέω

[1363] κατα-μετρέω, vermessen, zumessen, τινί τι, Her. 3, 91; Xen. Oec. 4, 21 u. Sp., auch med., τὰ μέρη τῆς σκηνῆς κατεμετρήσαντο γραμμαῖς Pol. 6, 41, 4. – Ein Maaß sein von Etwas, Arist. metaphys. 4, 25; Mathem.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1363.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika