κατα-μολίσκω

[1364] κατα-μολίσκω, = καταβλώσκω, Schol. Ap. Rh. 4, 227, wohl nur etymologische Annahme.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1364.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika