κατα-μυκτηρίζω

[1364] κατα-μυκτηρίζω, die Nase über Einen rümpfen, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1364.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika