κατα-μωκεύω

[1364] κατα-μωκεύω, = Vorigem, Schol. Ap. Rh. 3, 791 Erkl. von ἐπιλλίζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1364.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika