κατα-νοέω

[1366] κατα-νοέω, bemerken, betrachten, einsehen; Hippocr., der es auch intrans. braucht, bei Sinnen, bei Verstande sein; Her. 2, 93; τῆς περσίδος γλώσσης ὅσα ἠδύνατο κατενόησε, er lernte so viel er konnte, Thuc. 1, 138; οὐ γάρ πω κατανοῶ τὸ νῦν ἐρωτώμενον, ich verstehe es noch nicht, Plat. Soph. 233 c, öfter; mit folgdm partic., Thuc. 2, 3; περι τινος, überlegen, Xen. Cyr. 1, 6, 20, wie Pol. 2, 15, 4 u. Sp.; τόδε κατανοητέον Plat. Polit. 305 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1366.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika