κατα-νοσφίζομαι

[1366] κατα-νοσφίζομαι, für sich bei Seite bringen, unterschlagen, τὰ δημόσια D. Hal. 4, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1366.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika