κατα-νυκτικός

[1366] κατα-νυκτικός, ή, όν, zerstechend, zernagend, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1366.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika