κατα-ξέω

[1367] κατα-ξέω (s. ξέω), zerkratzen, zerschaben, abschaben, ὅταν δὲ πρισϑῇ καὶ καταξεσϑῇ τὰ κέρατα, γίνεται διαφανῆ Plut. de prim. frigid. 17; übh. = καταξαίνω, zerreißen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika