κατα-ξενόω

[1367] κατα-ξενόω, gastlich aufnehmen, im pass., Aesch. Ch. 695.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika