κατα-ξυσμός

[1367] κατα-ξυσμός, , das Zerritzen, Zerkratzen; bei Hesych. auch καταξυσμή, Erkl. von δρυφή.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika