κατα-πίστωσις

[1370] κατα-πίστωσις, , Verbürgung, Versicherung, καταπιστώσεις ποιεῖσϑαι Plut. Pelop. 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika