κατα-παγίως

[1367] κατα-παγίως, sehr fest, πόλιν κ. οἰκεῖν, eine Stadt als festen, beständigen Sitz bewohnen, Isocr. 15, 156.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika