κατα-πακτός

[1367] κατα-πακτός, ή, όν, adj. verb. zu καταπήγνυμι, unten eingefügt, ϑύρα, eine unten eingefügte Fallthür, Her. 5, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1367.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika