κατα-πειρατηρία

[1368] κατα-πειρατηρία, , ion. καταπειρητηρία, dasselbe, Her. 2, 5. 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1368.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika