κατα-πενθέω

[1369] κατα-πενθέω, betrauern, beklagen, Ep. ad. 510 (VII, 618); LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika