κατα-πισσόω

[1370] κατα-πισσόω, att. -πιττόω, verpichen, mit Pech bestreichen; ζῶσαν καταπιττώσαντες Ar. Eccl. 1109; bei Plat. Gorg. 473 c = mit Pech bestreichen und verbrennen; vgl. Ath. XII, 524 a. – Uebertr., κατεπίττου πᾶς ἀνὴρ Εὐριπίδην Ar. Eccl. 829, anschwärzen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika