κατα-πλίσσω

[1371] κατα-πλίσσω, ein Ausdruck der Redner, den Fechter aus seinem Stande mit geschränkten Füßen bringen u. ihn zu Boden werfen, ἡμῶν ἴσως σὺ καταπλιγήσει τῷ χορῷ Ar. Daetal. fr. 16 (Mein. II p. 1035), nach Dindorf's conj. für καταπληγήσει, Hesych. καταπληγμήσει.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika