κατα-πλουτο-μαχέω

[1371] κατα-πλουτο-μαχέω, durch Reichthum besiegen, D. Sic. 5, 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika