κατα-πνείω

[1371] κατα-πνείω, p. = καταπνέω, H. h. Cer. 239.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika