κατα-πολῑτεύομαι

[1371] κατα-πολῑτεύομαι, in der Staatsverwaltung überwinden, durch politische Maßregeln in seine Gewalt bringen, dämpfen, unterdrücken; κατεπολιτεύσατο τὴν ἐν τούτοις πλεονεξίαν Plut. Lyc. 9; τὸν Πομπήϊον Pomp. 51; übh. durch listige Staatsverwaltung täuschen, ὃν τρόπον ὑμᾶς κατεπολιτεύσατο Φίλιππος Dem. 19, 315; τὸν δῆμον Poll. 4, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika