κατα-πορεύομαι

[1372] κατα-πορεύομαι, dep. pass, herabkommen, bes. wie κατέρχομαι, aus der Verbannung zurückkehren, Pol. 4, 17, 8 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika