κατα-πορθμίας

[1372] κατα-πορθμίας, , ein Wind in Sicilien, der von der Meerenge her weht, Arist. de ventis, Bekker p. 973, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika