κατα-πρηΰνω

[1372] κατα-πρηΰνω, ion. = καταπραΰνω; An. Rh. 1, 265; Qu, Sm. 14, 328.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika