κατα-προ-λείπω

[1372] κατα-προ-λείπω, ganz verlassen, τούς γε καταπρολιπὼν ἐλιάσϑη Ap. Rh. 3, 1164.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: