κατα-πρᾱνής

[1372] κατα-πρᾱνής, ές, = καταπρηνής, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1372.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika