κατα-πυρίζω

[1373] κατα-πυρίζω, anzünden, Theocr. 2, 24, καππτρίσασα, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1373.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika