κατα-πόδα

[1371] κατα-πόδα u. κατα-πόδας, wird besser getrennt geschrieben, s. πούς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika